ஹேக்

‘ஹேக்’ செய்யப்பட்ட ட்விட்டர்
‘ஹேக்’ செய்யப்பட்ட ட்விட்டர்
ட்விட்டர் இணைய தளம் 'ஹேக்' செய்யப்பட்டு விட்டதாகவும் , சுமார் கிட்டத்தட்ட 2,50,000 பயனாளிகளை பற்றிய தகவல் திருடப்பட்டு ள்ளதாகவும் அந்த நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது . ...[Read More…]

February,2,13, ,