ஹேம் ராஜ் சிங்

ஹேம் ராஜ் சிங்கின் மனைவி , தாயார், கால வரையற்ற உண்ணா விரதம்
ஹேம் ராஜ் சிங்கின் மனைவி , தாயார், கால வரையற்ற உண்ணா விரதம்
பாகிஸ்தான் ராணுவத்தால், தலைதுண்டித்து கொலை செய்யப்பட்ட, இந்திய வீரர், ஹேம் ராஜ் சிங்கின் மனைவி மற்றும் தாயார், கால வரையற்ற உண்ணா விரதத்தை தொடங்கியுள்ளனர் . "ஹேம் ராஜின் துண்டிக்கப்பட்ட தலையை, எங்களிடம் ......[Read More…]