ஹைதர்

ஹைதர்-திப்பு மணிமண்டபம்: தமிழனுக்கு அவமானம்.
ஹைதர்-திப்பு மணிமண்டபம்: தமிழனுக்கு அவமானம்.
ஞாயிற்றுக்கிழமை 23.06.2013 அன்று மாலை 6 மணிக்கு சென்னை மஹரிஷி வித்யா மந்திர் பள்ளியின் உள்ளரங்கில், வேத விஞ்ஞான ஆராய்ச்சி மையத்தின் சார்பில், "ஹைதர் - திப்பு மணிமண்டபம் – தமிழனுக்கு அவமானம்" ......[Read More…]