000

நிதிசார்ந்த அணுகுண்டு சோதனை (பைனான்ஸியல் பொக்ரான்) போன்றது
நிதிசார்ந்த அணுகுண்டு சோதனை (பைனான்ஸியல் பொக்ரான்) போன்றது
பழைய ரூ.500, ரூ.1,000 நோட்டுகள்செல்லாது என்ற அறிவிப்பு நிதிசார்ந்த அணுகுண்டு சோதனை (பைனான்ஸியல் பொக்ரான்) போன்றது. இதனால், இந்தியாவில் மிகப் பெரிய மாற்றம் உருவாகும் மத்தியில் காங்கிரஸ் தலைமையிலான கடந்த ஆட்சியில் நமது நாட்டின் ......[Read More…]

December,14,16, , , ,