15 லட்சம்

அமெரிக்க நாராயணன்ங்கள்  மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும்
அமெரிக்க நாராயணன்ங்கள் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும்
அமெரிக்க நாராயணன் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் காங்கிரசிலிருந்து உடனடியாக ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் (ரோஷம் - மானம் - சூடு - சொரணை இருந்தால்) தந்தி டிவி ஆயுத எழுத்து நிகழ்ச்சியில் காங்கிரஸ் பொய்மூட்டை நாராயணன் குற்றச்சாட்டுக்கு ......[Read More…]

December,29,16,