19 பேர் பலி

நைஜீரியா மத கலவரத்தில் 19 பேர் பலி
நைஜீரியா மத கலவரத்தில் 19 பேர் பலி
நைஜீரியாவில் கிறிஸ்தவர்களும் , முஸ்லிம்களும் பெருமளவில் வாழ்ந்து வருகின்றனர் .இரு தரப்புக்கும் இடையே அடிக்கடி மோதல் நடைபெறுவது வழக்கம் . 15 நாட்களுக்கு முன்பாக இரு ......[Read More…]