1942

சுதந்திரப் போராட்ட வீரர்களுடன் மோடி
சுதந்திரப் போராட்ட வீரர்களுடன் மோடி
ஆங்கிலேயரிடம் அடிமைப்பட்டுகிடந்த இந்தியாவை மீட்பதற்கு பல்வேறு போராட்டங்கள் நடைபெற்றன. அதில் ஒன்று வெள்ளையனே வெளியேறுபோராட்டம். இந்த போராட்டம் 1942, ஆகஸ்டு மாதம் 9-ம் தேதி நடைபெற்றது.   இந்தப் போராட்டத்தின் நினைவாக ஆங்கிலேயர்கள் இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம்கொடுத்து விட்டு ......[Read More…]