1962

இந்தியாவின் வளர்ச்சியை கண்டு எரிச்சல் அடையும் சீனா
இந்தியாவின் வளர்ச்சியை கண்டு எரிச்சல் அடையும் சீனா
1962ம் ஆண்டு இருந்த இந்தியா இப்போது உண்மையிலேயே இல்லை. அப்போது இருந்ததை விட பல மடங்கு பொருளாதார வளர்ச்சி மற்றும் ராணுவ பலத்துடன் இந்தியா விஸ்வரூபம் எடுத்து வளர்ந்து வியாபித்து நிற்பதுதான் சீனாவை கடும் ......[Read More…]