1971

இந்த நாள் வெற்றி திரு நாள்
இந்த நாள் வெற்றி திரு நாள்
இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் இடையே நடந்தபோரானது கடந்த 1971ம் ஆண்டு இதே நாளில் முடிவுக்கு வந்தது.  இதனைதொடர்ந்து வங்காளதேசம் என்ற தனி நாடு உருவானது. இந்தபோரின் முடிவில் பாகிஸ்தான் நாட்டின் 90 ஆயிரம் ராணுவ வீரர்கள் ......[Read More…]

December,16,17, ,