1977

நடப்பு அரசியல் சூழ்நிலை நெருக்கடி நிலையை விடக் கொடுமையானது
நடப்பு அரசியல் சூழ்நிலை நெருக்கடி நிலையை விடக் கொடுமையானது
இந்தியா விடுதலையடைந்து அறுபத்தைந்து வருடங்கள் முடிந்துவிட்டன. 1975-77 காலத்தில் நிலவிய நெருக்கடி நிலையின்போது தான் மக்களின் விடுதலையுணர்வும் உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்தும் சுதந்திரமும் நசுக்கப்பட்டன என்று நான் எப்போதும் கருதிவருகிறேன். ...[Read More…]