26-ம்தேதி அரசமைப்பு சட்ட தினம்

இந்தியா’ என்பதே எனது அரசின் மதம், அரசமைப்புச் சட்டமே புனித நூல்
இந்தியா’ என்பதே எனது அரசின் மதம், அரசமைப்புச் சட்டமே புனித நூல்
முதலில் இந்தியா’ என்பதே எனது அரசின் மதம், அரசமைப்புச் சட்டம் புனித நூல், நமது அரசமைப்புச் சட்டத்தின் புனிதத் தன்மையையும் வலிமையையும் மக்கள் உணர்ந்திட வேண்டும். இது காலத்தின் கட்டாயம் . அரசமைப்புச் சட்டத்தின் ......[Read More…]