இந்து ஆன்மிக பக்திபாடல்களை கேட்டு மகிழுங்கள் , தற்போது விஷ்ணுவின் பக்தி பாடல்கள் , பெருமாள் மற்றும் கிருஷ்ணனின் பக்திபாடல்கள் இங்கே தரப்பட்டுள்ளன, விரைவில் மற்ற கடவுள்களின் பக்தி பாடல்கள் தரப்படும்

 

விஷ்ணு / பெருமாள் பக்தி பாடல்கள் 
கிருஷ்ண பரமாத்மாவின் பக்தி பாடல்கள்

 

நண்பர்களே ஆன்மிக சிந்தனை கோவில்களின் தல வரலாறு மேலும் பல ஆன்மிக தகவல்களை தமிழ் தாமரைக்கு அனுப்புமாறு வேண்டி கேட்டு கொள்கிறோம் அனுப்ப வேண்டிய முகவரி vmvenk @gmail .com

 

கிருஷ்ண பரமாத்மா, கிருஷ்ணர், கிருஷ்ணரின், கிருஷ்ணன் கோயில், கிருஷ்ணன் கோவில்,விஷ்ணுவின் அவதாரங்கள் , பக்திப் பாடல்கள் , பக்தி பாடல், பக்தி பாடல் வரிகள்,விஷ்ணு புராணம், விஷ்ணு சகஸ்ரநாமம், ஸ்ரீ விஷ்ணு சகஸ்ரநாமம், விஷ்ணுவின் அவதாரங்கள், விஷ்ணுவின் அவதாரங்கள் உலகில், விஷ்ணுபுராணம், பெருமாள் கோவிலுக்கு

One response to “பக்திப் பாடல்கள்”

  1. C.Sugumar says:

    பல்லி விழும்பலன்கள் பகுதியை தயை கூா்ந்து நீக்க வேண்டும்.

Leave a Reply