தாயே யசோதா யேசுதாஸ் பாடும் பாடல்

இந்த அருமையான பாடல் ஊத்துக்காடு வேங்கட சுப்பையர் இயற்றியது , குழந்தை கிருஷ்ணன் செய்யும் குறும்புகளை விவரிக்கும் பாடல்


Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.