பட்டுக்கோட்டையில் பாரதீய ஜனதாவின் பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது இதில் பாரதீய ஜனதாவின் துனை தலைவர் H . ராஜா அவர்கள் தலைமை தாங்கி சிறப்புரை ஆற்றினார்

H . ராஜாவின் பேச்சை கிலே ஒலி நாடாவில் கேட்டு நட்டு நடப்பை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

 

Leave a Reply