பக்க்த்தர்கள் அனைவரும் பார்க்கவேண்டிய மிக பழமையான வீடியோ, திருப்பதி வெங்கடாசலபதி மற்றும் திருமலை பற்றிய பல அறிய தகவல்களை இது தருகிறது

திருப்பதி வெங்கடாசலபதி, திருப்பதியில் வெங்கடாசலபதி, திருமலை, திருப்பதிவெங்கடாசலபதி, திருமலைதிருப்பதி


Leave a Reply