விக்கிலீக்ஸ் இணையதளம் சுவிஸ் வங்கியில் கோடி கோடியாக கருப்பு பணத்தை முதலீடு செய்திருப்பவர்கலை பற்றிய தகவல்களை விரைவில் விக்கிலீக்ஸ் இணையதளம் வெளியிடவுள்ளது

சுவிஸ் வங்கியினுடைய முன்னாள் அதிகாரி ருடால்ஃப் எல்மர் பிரிட்டன், அமெரிக்கா மற்றும் ஆசியாவை சேர்ந்த தொழில் அதிபர்கள், அரசியல்வாதிகள் உள்ளிட்ட பிரபலமானவர்கள் வைத்திருக்கும் ரகசிய முதலீட்டு தகவல் அடங்கிய குறுந்தகட்டை விக்கிலீக்ஸ் வெப்சைட் நிறுவனர் ஜுலியன் அசான்ஜேயிடம் வழங்கியிருக்கிறார் .

நிதி உலகின் நிழல்| நடவடிக்கைகளை இதன் மூலம் ஒழிக்க முடியும்” என அசான்ஜே குறிப்பிட்டார்.குறுந்தகட்டில் உள்ள தகவல் ஆராயப்பட்டு விக்கிலீக்ஸ்-இணையதளத்தில் வெளியிடப்படும் என அவர் தெரிவித்துள்ளார் .

{qtube vid:=lKg-4yq0n4w}

Leave a Reply