பாஜக ஆளும் ம.பி.,யில் , இதுவரை இல்லாத வகையில் வேளாண் துறையில் 25 சதவீத வளர்ச்சிபெற்று சாதனை படைத்துள்ளது. இதே போன்று மாநிலத்தின் மொத்த உற்ப்பத்தி மதிப்பும் (ஜிடிபி) 11 சதவீதம் உயர்ந்துள்ளது.

கடந்த 2013-14 ஆண்டுக்கான உத்தேசவளர்ச்சி வீதங்களை மத்திய புள்ளியியல் துறை (சி.எஸ்.ஓ) வெளியிட்டுள்ளது. இதில் ம.பி.,யில் மாநிலம் வேளாண்மை துறையில் 24.99 சதவீதம் வளர்ச்சி பெற்றுள்ளதாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

இந்தவளர்ச்சி கடந்த 2012-13ல் 20.16 சதவீதமாகவும் 2011-12-ல் 19.85 சதவீதமாகவும் இருந்தது. இதற்காக, வேளாண்துறை உற்பத்தியில் சிறந்து விளங்கும் மாநிலங்களுக்கு மத்திய அரசால் வழங்கப்படும் கிரிஷி கர்மன் விருதை, ம.பி.,தொடர்ந்து கடந்த 2 ஆண்டுகளாக பெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது.

கடந்த 2004-05-ம் ஆண்டின் வளச்சியை அடிப்படையாக கொண்டு வளர்ச்சி கணக்கிடப்படுகிறது. அப்போது, மாநிலத்தின் மொத்த உற்பத்திமதிப்பில் (ஜிடிபி) வேளாண் துறையின் பங்கு ரூ.31,238.3 கோடியாக இருந்தது. இது 2013-14-ல் ரூ.69,249.89 கோடியாக அதிகரித்துள்ளது. 2004-05-ல் 73.27 லட்சம் மெட்ரிக்டன்னாக இருந்த கோதுமை உற்பத்தி, 2013-14-ல் 193 லட்சம் மெட்ரிக்டன்னாக அதிகரித்துள்ளது. சோயாபீன் உற்பத்தி 37.6 லட்சம் டன்னிலிருந்து 50 லட்சம் டன்னாகவும், அரிசி உற்பத்தி 13.09 லட்சம் டன்னிலிருந்து 69.5 லடசம் டன்னாகவும் அதிகரித்துள்ளது. சாகுபடி பரப்பளவு 34 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது.

Tags:

Leave a Reply