ஜனாதிபதி ராம் நாத் நாளை காஷ்மீரின் லே மற்றும் லடாக்பகுதிகளுக்கு செல்ல உள்ளார். லடாக்கில் 5 ராணுவ பிரிவுகளுக்கு மரியாதை அடையாள சின்னங்களை வழங்கும் ஜனாதிபதி, லே மஹாபோதி சர்வதேச தியானமையத்திற்கும் செல்கிறார். ஜனாதிபதி வருகையையொட்டி பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப் பட்டுள்ளது.

Leave a Reply