புதிதாக ஜிஎஸ்டி குறைக்கப்பட்ட 27 பொருட்களில் அதிகமானவை அன்றாடம் பயன்படுத்தக் கூடியவை. புதிதாக வெளியிடப்பட்ட அறிவிப்பால் எந்தெந்த பொருட்களுக்கு எவ்வளவு வரி குறைகிறது என்பது முழுவிபரம் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
அவற்றின் விபரம் :
1. உலறவைக்கப்பட்ட மாம்பழ துண்டுகள் (ஜிஎஸ்டி 12% லிருந்து 5 % ஆகிறது)
2. காக்ரா மற்றும் சப்பாத்தி அல்லது ரொட்டி (ஜிஎஸ்டி 12% லிருந்து 5 % ஆகிறது)
3. சமைக்கப்பட்ட உணவுகள் டப்பாவில் அடைக்கப்பட்டு, மத்திய அரசு அல்லது ஏதாவது மாநில அரசின் ஒப்புதல் பெறப்பட்டது என குறிக்கப்பட்டு, சமூக நலத்திட்டத்தின் கீழ் பொருளாதார ரீதியாக வலிவடைந்த மக்களுக்கு வழங்கப்படுவது (ஜிஎஸ்டி 18% லிருந்து 5 % ஆகிறது)
4. பிராண்ட் பெயர்களின் கீழ் பதிவு செய்யப்பட்ட அல்லது கோர்ட்டால் தடை செய்யப்பட்டது அல்லாத நாப்கீன்கள் (ஜிஎஸ்டி 12% லிருந்து 5 % ஆகிறது)
5. லினியர் ஆல்கைல் பென்சைன் தயாரிக்க பயன்படுத்தப்படும் உயர்தர மண்ணெண்ணை (ஜிஎஸ்டி 18% லிருந்து 18 % ஆகிறது)

6. பிராண்ட் பெயர்கள் பயன்படுத்தப்படாத ஆயுர்வேத, யுனானி, சித்தா, ஹோமியோபதி மருந்துகள் (ஜிஎஸ்டி 12% லிருந்து 5 % ஆகிறது)
7. போஸ்டர் கலர் (ஜிஎஸ்டி 28 % லிருந்து 18 % ஆகிறது)
8. குழந்தைகளின் பொழுதுபோக்கிற்காக பயன்படுத்தப்படும் நவீன ஒட்டும் பொருட்கள் (ஜிஎஸ்டி 28 % லிருந்து 18 % ஆகிறது)

9. பிளாஸ்டிக் கழிவுகள், உலோகக் கழிவுகள் (ஜிஎஸ்டி 18 % லிருந்து 5 % ஆகிறது)
10. ரப்பர் கழிவுகள், தாது கழிவுகள் (ஜிஎஸ்டி 18 % லிருந்து 5 % ஆகிறது)
11. டயர்கள் அல்லது கடின ரப்பர் கழிவுகள் (ஜிஎஸ்டி 28 % லிருந்து 5 % ஆகிறது)
12. காகித கழிவுகள் (ஜிஎஸ்டி 12 % லிருந்து 5 % ஆகிறது)
13. பணிக்காக வழங்கப்படும் தொகை (ஜிஎஸ்டி 5 % ஆகிறது)
14. சில்லறை விற்பனைக்கு அல்லாத கைத்தறி நூல்கள் (ஜிஎஸ்டி 18% லிருந்து 12 % ஆகிறது)
15. நைலான், பாலியஸ்டர் உள்ளிட்ட அனைத்து சின்தடிக் ரக நூல்கள் (ஜிஎஸ்டி 18% லிருந்து 12 % ஆகிறது)
16. விஸ்கோசின் ரேயான் உள்ளிட்ட அனைத்து ரக செயற்கை நூல்கள் (ஜிஎஸ்டி 18% லிருந்து 12 % ஆகிறது)
17. கைத்தறி ஆடைகளுக்கு பயன்படுத்தப்படும் நூல்கள் (ஜிஎஸ்டி 18% லிருந்து 12 % ஆகிறது)
18. கைத்தறி ஆடைகளுக்கான பிரதான நூல்கள்(ஜிஎஸ்டி 18% லிருந்து 12 % ஆகிறது)
19. உண்மையான ஜரிகைகள் (ஜிஎஸ்டி 12% லிருந்து 5 % ஆகிறது)
20. மார்பிள், கிரானைட் அல்லாத, 6802 பிரிவின் கீழ் வரும் கட்டுமான பொருட்கள் (ஜிஎஸ்டி 28% லிருந்து 18 % ஆகிறது)
21. கண்ணாடி கழிவுகள் (ஜிஎஸ்டி 18% லிருந்து 5 % ஆகிறது)
22. அலுவலக உபயோகத்திற்கு பயன்படுத்தப்படும் பேப்பர் கிளிப்கள், லெட்டர் கிப்கள், பைல்கள் உள்ளிட்ட அடிப்படை உலோகங்கள் (ஜிஎஸ்டி 28% லிருந்து 18 % ஆகிறது)
23. 8483 ரக எளிய ரக பொருத்தும் தாங்கிகள் (ஜிஎஸ்டி 28% லிருந்து 18 % ஆகிறது)
24. 15 எச்பி.,க்கு மிகாமல் இருக்கும் திறன் கொண்ட டீசல் இன்ஜின்களை பொருத்தும் திருகுகள் (ஜிஎஸ்டி 28% லிருந்து 18 % ஆகிறது)
25. தண்ணீர் பம்புகள், ஆழ்துளை குழாய்கள் உள்ளிட்டவைகள் பொருத்துவதற்கான குழாய்கள் (ஜிஎஸ்டி 28% லிருந்து 18 % ஆகிறது)
26. மின்னணு கழிவுகள் (ஜிஎஸ்டி 28%, 18% லிருந்து 5 % ஆகிறது)
27. மரக்கரி துண்டுகள் (ஜிஎஸ்டி 18% லிருந்து 5 % ஆகிறது)

Leave a Reply