நான் தான் பாபாரின் வம்சாவளி வாரிசு. ராமர் கோயிலை இடித்துவிட்டு மசூதியை கட்டியவர் பாபர்… எனவே ராம ஜென்ம பூமியில் உள்ள இடத்தை பாபாரின் நேரடி வம்சாவளி வாரிசு இளவரசர் ஹபூபதீன் துசி என்பதால் அந்த இடத்தை என்னிடம் உச்சநீதிமன்றம் ஒப்படைக்க வேண்டும் என்று மனு தாக்கல் செய்துள்ளார்…

என்னிடம் ஒப்படைத்த பின்னர், தங்க செங்கல்களால் ராமனுக்கு கோயில்கட்டி இந்துக்களிடம் ஒப்படைத்து விடுகிறேன் என்று உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனுதாக்கல் செய்தார் முகலாய அரசின் கடைசி மன்னரான பகதூர்ஷா ஜாபர் வாரிசு ஹபூபதீன் துசி

ராமர் கோயில் இடித்து தான் மசூதி கட்டப்பட்டுள்ளது. எனவே இந்தஇடத்தை என்னிடம் ஒப்படைத்தால்… இந்துக்களின் உணர்வுகளுக்கு மதிப்புதரும் வகையில் அவர்களிடமே ஒப்படைத்து விடுகிறேன் என்று உச்சநீதிமன்றத்தில் தெரிவித்தார்…

ஏற்கனவே மூன்று முறை அயோத்தி சென்று அங்குள்ள ராமர் கோயிலில்  ஸ்ரீ ராமனை வழிபாடு செய்துள்ளார். அப்போது இந்த இடத்தை ராமனுக்கு கோயில் கட்ட தருகிறேன் என்று வாக்குறுதி அளித்துள்ளார்…

ஸ்ரீ ராமனின் கோயில் இடித்து மசூதி கட்டியதற்காக இந்துக்களிடம் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொண்டார் ஹபூபதீன் துசி.

மேலும் தன்னுடைய மன்னிப்பை வெளிப்படுத்தும் வகையில்… “ராமர்பாதங்களை” தனது தலையில் வைத்து வருவதாக தெரிவித்துள்ளார் பாபாரின் வம்சாவளிவாரிசு இளவரசர் ஹபூபதீன் துசி…

ஜெய் ஸ்ரீ ராம்….

Comments are closed.