தமிழ்நாட்டில் தேனி, திருவண்ணாமலை மாவட்டங்களில் ஆயுஷ் மருத்துவ மனைகள் அமைக்க மத்திய அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. தமிழ் நாட்டில் மருத்துவசெடிகள் பாதுகாப்பு மேம்பாட்டிற்காக ஒதுக்கப்பட்டுள்ள ரூ.563 கோடி நிதியில் ரூ.283 கோடி விடுவிக்கப் பட்டுள்ளதாக மத்திய இணையமைச்சர் தெரிவித்தார்.

Leave a Reply