பாகிஸ்தானில் தீவிரவாதிகள் முகாம்கள்-அழிக்கப்பட வேண்டும் என்று இந்தியாவுகான அமெரிக்கதூதர் திமோதி ரோமர் கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.

பாகிஸ்தானில் ‌தொடர்ந்து தீவிரவாதிகள் முகாம்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன, சொந்தமண்ணில் இருந்து தீவிரவாத முகாம்களை

அழிக்க பாகிஸ்தான் அரசு நடவடிக்கை மேற்க்கொள்ள வேண்டும். என்று ரோமர் தெரிவித்தார் .

Leave a Reply