இந்தியாவில் ஊழலுக்கும், அத்தியாவசியப் பொருள்களின் விலை உயரவுக்கும் காங்கிரஸ்தான் காரணம் என தெலுங்கு தேச கட்சி தலைவர் என். சந்திரபாபு நாயுடு குற்றம்சாட்டினார். ஊழலையும் காங்கிரஸ்சையும் நாட்டிலிருந்து வெளியேற்ற ஒருங்கிணைந்த போராட்டம் தேவை என்று அவர் தெரிவித்தார் . ஒவ்வொரு

மாநிலத்திலிருந்தும் படிபடியாக காங்கிரஸ் கட்சியை வெளியேற்றுவதன் மூலமே நாட்டில் ஊழலற்ற-ஆட்சியை உருவாக்க இயலும் என்று அவர் தெரிவித்துள்ளார் .

Tag; சந்திரபாபு நாயுடு, விலை, உயரவுக்கும்,

Leave a Reply