ஜந்தர் மந்தர் பகுதியை நோக்கி நடைபெற இருக்கும் பேரணியில் கலந்து கொள்வதற்கு இந்தியா கேட் முன்பு பல்லாயிரகணக்கானோ ர் திரண்டு வருகின்றனர்.
இதனிடையே திகார்சிறை முன்பு கூடி இருக்கும் தனது

ஆதரவாளர்களை பேரணியில் கலந்துகொள்ள இந்தியாகேட் செல்ல கேட்டு கொண்டுள்ளார்.

Tags:

Leave a Reply