விக்கிலீக்ஸ் இணையதள தகவல் தொடர்பாக கருத்து தெரிவித்துள்ள பா,ஜ க, இந்த_தகவல் ஒன்றும் ஆச்சர்யம் தரவில்லை . பயங்கரவாததை கையாள்வதில் மத்திய_அரசு தீவிரம் காட்டவில்லை. ஹெட்லியை

நாடு_கடத்துவதில் இந்தியா தீவிரமாக செயல்படவேண்டும் என்று கருத்து தெரிவித்துள்ளது .

Tags:

Leave a Reply