இந்திய முஜாஹிதீன் தீவிரவாத அமைப்புக்கு அமெரிக்கா தடைவிதித்துள்ளது. இந்திய முஜாஹிதீன் அமைப்பை வெளிநாட்டு தீவிரவாத அமைப்பாக அமெரிக்கா_அறிவித்துள்ளது. மேலும் இந்த

அமைப்பின் நிதி மற்றும் நிதி உதவிகளையும் அமெரிக்கா முடக்கியுள்ளது.

Tags:

Leave a Reply