கூடங்குளம் அணுமின் நிலையத்தின் அணு_உலை பாதுகாப்பு குறித்து ஆய்வுசெய்தார் முன்னாள் ஜனாதிபதி அப்துல்கலாம்.

பிறகு அவர் தெரிவித்ததாவது .

கூடங்குளம் அணுமின்நிலையத்தில் மூன்றுவிதமான பாதுகாப்பு

அம்சங்கள் உயர்தரத்தில் மேற்கொள்ளபட்டுள்ளன.

மின்சாரம் தடைபட்டால் அணுஉலைகளை குளிர்விக்க தெர்மோசெட் மூலம் நீரை செலுத்தும்முறை பயன்படுத்தபடுகிறது.

எரிபொருளின் சூடு அதிகமாக இருந்தால் அதைகுளிர்விக்க ரேடியேசன் சேப்டி செய்யபட்டுள்ளது. கோர் உருகும்_போது கதிர்வீச்சு உருவாகாமல் இருக்க கோர் கேச்சர் பயன்படுத்தபடுகிறது.

மொத்தத்தில் கதிர் வீச்சு வெளிவராமலிருக்க அனைத்து ஏற்பாடுகளும் செய்யபட்டுள்ளது. எனவே கூடங்குளம் அணுமின்_நிலையத்தால் எந்தவித ஆபத்தும் இல்லை என்று எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறது ” என்று தெரிவித்தார் .

Leave a Reply