மின்சார வாரிய ஒழுங்கு முறை ஆணையதிடம் தாக்கல்செய்துள்ள உத்தேசகட்டணம் விபரம் வருமாறு:

வீடுகளுக்கான மின்சார கட்டணம் 100 யூனிட்கள் வரை யூனிட் ஒன்று ரூ.1.50 -ம் 100 யூனிட்கள் முதல் 600 யூனிட்கள் வரை ரூ.5.75 ஆக நிர்ணயம்செய்ய முடிவு செய்யபட்டுள்ளது.

மேலும், தியேட்டர்களுக்கு ஒரு யூனிட்ரூ.6.80,
தொழிற்சாலைகளுக்கு ஒரு யூனிட் ரூ. 5.00,
தனியார்_பள்ளிகளுக்கு ஒரு யூனிட் ரூ.5.50,
அரசு உதவிபெறும் பள்ளிகளுக்கு ஒரு யூனிட் ரூ.4.50
வழிபாட்டு தலங்களுக்கு ஒரு யூனிட் ரூ.4.50,
கடைகளுக்கு ரூ.6.80-ம் நிர்ணயம் செய்ய முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

விவசாயிகளுக்கு ஒரு குதிரை_சக்தி மோட்டாருக்கு ஆண்டுக்கு ரூ.1,750 ஆகவும், குடிசைகளுகான மாத மின்கட்டணம் ரூ.20 லிருந்து ரூ.60 ஆக நிர்ணயம்செய்ய முடிவு செய்யபட்டுள்ளதாக கூறபடுகிறது.

Leave a Reply