உலகத்திலேயே இந்தியாதான் மிக அதிகமாக ஆயுதங்களை இறக்குமதிசெய்து வருவதாக பிரபல வெளிநாட்டு கொள்கைகள்_தொடர்பான ஆய்வு_கட்டுரைகளை வெளியிடும் பத்திரிக் கையான, Foreign Policy magazine கூறியுள்ளது .

அது மேலும் தெரிவிப்பதாவது , இந்தியா தனது ஆயுதபலத்தை பலமடங்கு அதிகரித்து வருகிறது. குறிப்பாக சீன எல்லைபகுதியில் இந்தியாவின் படைபலம் இதுவரைக்கும் இல்லாத அளவுக்கு பலபடுத்தப்பட்டுள்ளது. எல்லையின் சில இடங்களில், இந்தியாவின் ஆயுத பலம் சீனாவை விட அதிகமாக உள்ளது.

2011ம் ஆண்டில் உலகத்திலேயே மிக_அதிகமாக ஆயுதங்களை இறக்குமதிசெய்த நாடும் இந்தியாதான். 2006-2010 ஆண்டுகளில் உலகின்_மொத்த ஆயுத கொள் முதலில் 9 சதவீதத்தை இந்தியாதான் மேற் கொண்டது. அவற்றில் பெரும்பாலானவை ரஷ்யாவிடமிருந்து வாங்கப்பட்டவை . 2015ம் ஆண்டுகுள் தனது படை பலத்தை நவீனபடுத்த இந்தியா 4 லட்சம்_கோடி வரை செலவிட உள்ளது என்று தெரிவித்துள்ளது .

Tags:

Leave a Reply