லோக்பால் மசோதா வில் செய்யபட்ட 4 மாற்றங்களும் பேச்சுவார்த்தைகு உகந்ததல்ல என்றும், மத்திய அரசு லோக்பாலில் திருத்தங்களை செய்யாத வரையில் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களின் வீடுகள் முன்பு அமர்ந்து

தர்ணாபோராட்டம் நடத்தபோவதாக அன்னா ஹசாரே குழுவின் உறுப்பினர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் .

Tags:

Leave a Reply