வட மாநிலங்களான ஹரியாணா, பஞ்சாப் போன்ற மாநிலங்களில் கடும்குளிர் வாட்டி வருகிறது. அடர்ந்த பனி மூட்டத்தின் காரணமாக ரயில் மற்றும் சாலை போக்குவரத்து பெரிதும் பாதிக்கபட்டுள்ளன .

பஞ்சாப், அமிருதசரஸில் மிககுறைந்த பட்சமாக .3 டிகிரி_செல்ஷியஸ் வெப்ப நிலை பதிவானது. அம்பாலாவில் 5.5 டிகிரியாகவும்,

ஹிஸôரில் 2.6, சண்டீகரில் 5.2 டிகிரியாகவும், வெப்பநிலை பதிவானது. அடர்ந்த பனிமூட்டம் வரும் நாள் களிலும் தொடரும் என்று வானிலை ஆய்வுமையம் தெரிவித்துள்ளது.

Tags:

Leave a Reply