ஈரான் தயாரித்து_வரும் அணு ஆயுத திட்டத்திற்க்கு எதிர்ப்பை காட்டும் வகையில் ஈரானின் மீது ஐரோப்பிய யூனியன் தடைவிதித்துள்ளது.

ஈரானிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்படும் பல பொருட்களுக்கு

ஐரோப்பிய யூனியன் தடைவிதித்துள்ளது. மேலும் பல தடைகளை ஈரானின் மீது விதிக்க அமெரிக்கா திட்டமிட்டுள்ளது.

Leave a Reply