அமெரிக்காவின் கலிபோர்னியா, நேவேடா பகுதிகளில் இருக்கும் குடியிருப்பு பகுதிகளில் திடீரென பயங்கரவெடிசத்தம் கேட்டதாகவும் , இந்த வெடிச் சத்தம் சியராநிவேடா மலை பகுதியிலும் கேட்டுள்ளது. மேலும் நெருப்பு பந்துகளும் விழுந்ததாக அங்கிருந்து வரும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. விண் வெளியிலிருந்த வந்த

விண்கற்களின் காரணமாக இந்த வெடி சத்தம் கேட்டிருக்கலாம் என்று வானவியல் நிபுணர்கள் கூறியுள்ளனர்.

Leave a Reply