இந்தியாவில் தொழில்ரீதியான பல விஷயங்களுக்கு முடிவுவேடுக்கவும், அனுமதி தருவதிலும் , பெறுவதிலும் காலதாமதம் ஏற்படுகிறது

உள்கட்டமைப்பு வளர்ச்சி போதுமானதாக இல்லை . மற்ற நாடுகளுடன் ஒப்பிடும்போது இந்தியாவில் தொழில் புரிவதற்கு அதிகமாக கவனம்செலுத்த வேண்டி உள்ளது என தொழிலதிபர் லஷ்மி மிட்டல் கருத்துதெரிவித்துள்ளார் .

Tags:

Leave a Reply