இஸ்ரேல் மற்றும் வாடிகன்னிடையே பொருளாதார ஒப்பந்தம் விரைவில் கையெழுத்தாகிறது . யூதர்களை பெரும்பான்மையாக கொண்ட இஸ்ரேலுக்கும் கத்தோலிக்கக் கிறிஸ்துவர்களின் மதகுருவான போப்பாண்டவரின் ஆளுகைக்கு_உட்பட்ட நாடாக வாடிகனுக்கும் இடையில் பொருளாதார ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாக

இருக்கிறது . இதன் மூலம் சர்ச்சைக்குரிய கிழக்கு ஜெருசலேம் இஸ்ரேலின் நில பரப்புதான் என்பதை வாடிகன் மறைமுகமாக அங்கீகரித்துள்ளது என்பது குறிப்பிட தக்கது

Tags:

Leave a Reply