அல்காய்தா, தலிபான் தீவிரவாதிகளைவிட இந்தியா  பெரிய அச்சுறுத்தல்     அல்காய்தா, தலிபான் தீவிரவாதிகளைவிட இந்தியா தான் தங்களுக்கு பெரிய அச்சுறுத்தல் என பெரும்பாலான பாகிஸ்தானியர்கள் கருதுவதாக பியு ஆராய்ச்சிமையம் மேற்கொண்ட ஆய்வில் தெரியவருகிறது.

ஐந்தில் நான்கு பாகிஸ்தானியர்கள் இந்தியாவுக்கு எதிராக கருத்து தெரிவித்துள்ளனர், இருப்பினும் இந்தியாவுடனான உறவை வலுப்படுத்துவது_அவசியம் என்று 62% பாகிஸ்தானியர்கள் கருத்து தெரிவித்திருக்கின்றனர் . இரு தரப்பு உறவுகளுக்கும், பேச்சுவார்த்தைக்கும் மூன்றில் இரண்டு பேர் ஆதரவு தெரிவித்துள்ளனர் . பியு ஆராய்ச்சி மையம் மேற் கொண்ட ஆய்வு முடிவுகள் இவ்வாறு தெரிவிக்கின்றன

Leave a Reply