உ.பி.யில்   எம்.எல்.ஏக்களின் மேம்பாட்டு நிதி யாக மாறும் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதி உ.பி.யில் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியிலிருந்து எம்.எல்.ஏக்கள் தங்களுக்கு வாகனங்கள் வாங்கிக்கொள்ள உ.பி முதல்வர் அகிலேஷ் யாதவ் அனுமதி தந்துள்ளார் .

5 ஆண்டுகளில் தொகுதிமேம்பாட்டு நிதிக்காக ஒதுக்கப் படும் ரூ 5

கோடியில் ரூ 20 லட்சத்தை கார்கள் வாங்கிக்கொள்ள பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.இதனால் அரசுக்கு கூடுதலாக ரூ 80 கோடி செலவாகும். 

பொதுவாக தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியை மக்களின் வளர்ச்சி பணிகளுக்கு_மட்டுமே பயன்படுத்த இயலும் . எம்.எல்.ஏக்களின் சொந்த நலனுக்காக பயன் படுத்த முடியாது ஆனால் உ.பி.யிலோ தொகுதி மேம்பாட்டு நிதி எம்.எல்.ஏக்களின் மேம்பாட்டு நிதி யாக மாறுகிறது

Leave a Reply