ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணி  வேட்பாளராக மீண்டும் அன்சாரி போட்டி குடியரசுத் துணைத்தலைவர் தேர்தலில், ஐக்கிய முற்போக்கு_கூட்டணி வேட்பாளராக ஹமீத் அன்சாரி மீண்டும் தேர்ந்தெடுக்க பட்டுள்ளார்.

இதை காங்கிரஸ் தலைவர் சோனியா காந்தி முறைப்படி அறிவித்தார். இதன் மூலம், ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணியின் சார்பில் 2வது

முறையாக குடியரசு துணைத் தலைவர்தேர்தலில் ஹமீத் அன்சாரி போட்டியிடுகிறார்

Leave a Reply