ஹிந்து என்ற பெயரே உங்கள் வேதத்தில் இல்லையே "ஹிந்து" என்ற பெயரே உங்கள் வேதத்தில் இல்லையே என்று மாற்று மதத்தவர்கள் கேள்வி எழுப்புகிறர்களே அது உண்மையா என்று நண்பர் ஒருவர் கேட்டார் .

உங்கள் பெயர் நாக‌ ராஜன் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அதை போக ராஜன் என்று மாற்றி விட்டால் நீங்கள் உடனே உருவம் மாறிவிடிவீர்களா இல்லை உங்கள் குணாதீசியங்கள்தான் மாறி விடுமா ?

சனாதன தர்மம் என்று அழைக்கப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை முறையை பிற்காலத்தில் வேற்று நாட்டவர்கள், ஹிந்துக்கள் என்று அழைத்தார்கள். அது அப்படியே நிலைப்பெற்றது. அதனால் என்ன ?

ஆர்யவர்த், ஜம்பூத்வீபம் மற்றும் பாரதம் என்று அழைக்கப்பட்ட நம் நாட்டை இன்று வேற்று நாட்டவர்கள் வைத்த "இந்தியா" என்ற பெயரோடுதானே அழைக்கிறோம் ? அதனால் நம் குணாதீசியங்களோ, வல்லமையோ, நாகரீகமோ மாறி விடப் போகிறதா ? நமக்கு அப்பெயர் பிடிக்கவில்லை என்றால் பாரதம் என்றே அழைத்துக் கொள்வோமே அவ்வளவுதான்.

அதைப்போல நீங்கள் (வேற்று மதத்தவர்கள்) ஹிந்து என்பது வேதத்தில் இல்லை ஆகையால் அது தவறு என்று தோன்றியது என்றால் எங்களை சனாதன தர்மிகள் என்று அழையுங்கள். பெயரில் என்ன இருக்கிறது நண்பர்களே ? எங்கள் கோட்பாடுகளும், தத்துவங்களும், அடிப்படை தர்மமும்தான் முக்கியமே தவிர பெயர் அல்ல.

Leave a Reply