சர்தார் வல்லபாய்படேல்,  முதல் பிரதமராகியிருந்தால், விவசாயிகளுக்கு பாதிப்பு ஏற்ப்பட்டிருக்காது  விவசாய நாடு எனும் பெருமையை, இந்தியா இழந்துவிட்டது, வருத்தம் தருகிறது , சர்தார் வல்லபாய்படேல், நாட்டின், முதல் பிரதமராகி யிருந்தால், விவசாயிகளுக்கு பாதிப்பு உருவாகி இருக்காது. என்று , குஜராத் முதல்வர், நரேந்திரமோடி கருத்து தெரிவித்துள்ளார்:

இது குறித்து மேலும் அவர் தெரிவித்ததாவது ; இந்தியா, விவசாயத்துக்கு பெயர்பெற்ற நாடு. விவசாயம்தான், நாட்டின் முதுகெலும்பு. விவசாயத்தில், பலநாடுகளுக்கு முன் உதாரணமாக விளங்கியது. விவசாயிகளின் நாடு எனும் பெருமையையும் பெற்றிருந்தது. ஆனால், தற்போது அந்தபெருமையை, நம் நாடு இழந்துவிட்டது. விவசாயத்தில், மிகவும் பின்தங்கிவிட்டது. மத்திய அரசின் தவறான பொருளாதாரகொள்கையால், விவசாயம் பின்தங்கி விட்டது. சர்தார் வல்லபாய்படேல், நாட்டின், முதல் பிரதமராகி யிருந்தால், விவசாயிகளுக்கு பாதிப்பு உருவாகி இருக்காது.

விவசாயத்தில், தன்பெருமையை, நம் நாடு இழந்திருக்காது. பொருளாதாரம், வேலைவாய்ப்பு ஆகியவற்றில், நாம், முன்னேற்றம் காணவேண்டுமானால், விவசாயத்தை மேம்படுத்தவேண்டும். விவசாயத்தில் வளர்ச்சி அடையாவிட்டால், எந்ததுறையிலும் வளர்ச்சியை எட்டமுடியாது.என்று நரேந்திரமோடி கூறினார்.

Leave a Reply