உலகம் வெப்ப மயமாவதால் அடுத்த சில ஆண்டுகளில் இந்தியாவின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் கடுமையானவறட்சியும், உணவுபஞ்சமும் ஏறபடும் என்று உலகவங்கி எச்சரித்துள்ளது .

"பூமியின் மீது இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு கார்பன்டை-ஆக்சைடு (கரியமிலவாயு) அடர்த்தி அதிகமாகி வருகிறது .அதிலும் இரண்டாம் உலகப்போரில், அமெரிக்கா ஜப்பான் ஹிரோஷிமா நகரத்தின் மீது வீசிய அணு குண்டு போன்று 4 அணு குண்டு வீசினால் எவ்வளவு வெப்பம் வெளிவருமோ அந்தளவுக்கு வெப்பம் உயருகிறது.இதன்மூலம் நாம் அபாயபயணம் மேற்கொண்டுள்ளோம் என்பதை புரிந்துகொள்ள வேண்டும்" எனவும் எச்சரிக்கின்றனர் விஞ்ஞானிகள்.

ஒவ்வொரு வினாடியும் பூமி இதை போன்ற கடுமையான வெப்பத்திற்குள்ளாகி வருகிறது. இந்நிலை தொடர்ந்தால் என்ன நடக்கும் என்று நினைத்துபார்க்க முடியவில்லை. இந்த அதிகமான வெப்பத்தின் 90 சதவீதம் கடலுக்குசெல்கிறது. அப்படி செல்லும்வெப்பம்தான் நிலப்பகுதியில் ஏற்படும் தட்பவெப்ப நிலைகளைகாட்டும் கருவியாக செயல்படுகிறது.

இவை, நிலங்கள், பனிமலைகள் மற்றும் விங்குகள் ஆகியவற்றின்மீது கடும் தாக்கத்தை உருவாக்கி விடுகின்றன. பூமி வெப்பமயமாதலுக்கு மனிதர்கள்தான் முக்கியகாரணமாக விளங்குகின்றனர். கடந்த 20 ஆண்டுகளாக நடைபெற்றுவரும் ஆய்வுகளில் மனிதர்கள் செய்யும் தவறுகளால்தான் பூமி வேகமாக வெப்பமடைகிறது என்று விஞ்ஞானிகள் ஒப்புக் கொண்டுள்ளனர். சுருக்கமாக சொல்வதானால் தற்போது அபாயஎல்லையில் பயணிக்கிறது நம் பூமி" என்கிறார்கள்.

Leave a Reply