உலக அளவில் Person of the Year – 2013 – நரேந்திர பாய் மோதி முதல் இடத்தில உள்ளார் !! உடனடியாக உங்கள் வாக்குகளை பதிவு செய்யுங்கள் நண்பர்களே. உங்கள் நண்பர்கள் சகோதரர்கள் என்று எல்லோருக்கும் கொண்டு சேருங்கள்.

http://poy.time.com/2013/11/25/vote-now-who-should-be-times-person-of-the-year/

இதுவரை நரேந்திர பாய் மோதி அவர்கள் முதல் இடத்தில இருந்துக் கொண்டு வருகின்றார் மற்றவர்களை ஒப்பிடும் போது சதவீதம் முன்னணியில் உள்ளார் !!

Tags:

Leave a Reply