5 ஆண்டுகளில் நெடுஞ்சாலைத் துறையில் 15 லட்சம்கோடி ரூபாய் முதலீடு செய்யப்படும் என மத்திய அமைச்சர் நிதின்கட்கரி தெரிவித்துள்ளார்.

கடந்த 5 ஆண்டுகளில் நெடுஞ்சாலை மற்றும் கப்பல் போக்கு வரத்து துறைகளுக்கு 17 லட்சம் கோடி ரூபாய் செலவிடப் பட்டிருப்பதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார். 22 பசுமை வழி விரைவு சாலைகள் உட்பட, உலகத்தரம் வாய்ந்த சாலைகளை உருவாக்க, நெடுஞ்சாலை துறைக்கு அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் 15 லட்சம்கோடி ரூபாய் முதலீடு செலுத்தப்படும் எனவும் கட்கரி தெரிவித்துள்ளார்.

ஃபாஸ்டேக் முறைக்குப் பிறகு, சுங்கச்சாவடி வருவாய் நாள் ஒன்றுக்கு 25 கோடி ரூபாய் அதிகரித்திருப்பதாகவும், ஆண்டுவருவாய் 8 ஆயிரம் கோடி ரூபாயை தாண்டும் என எதிர்பார்ப்பதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார். மோட்டார் வாகனதிருத்த சட்டம் நிறைவேற்றப் பட்டது மிக முக்கியமான மைல்கல் என்றும், விபத்துகள் குறைவதன் மூலம் இந்தசட்டத்தின் தாக்கத்தை உணரமுடியும் என்றும் நிதின் கட்கரி குறிப்பிட்டுள்ளார்.

Comments are closed.