தனியார் துறை தர நிர்ணய அமைப்பான கிரிசில், நடப்பு 2011-12-ஆம் நிதி ஆண்டில் நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சி 7.50 சதவீதமாக குறையும் என தெரிவித்துள்ளது. இவ் வமைப்பின் முந்தைய மதிப்பீட்டின்படி, பொருளாதார வளர்ச்சி 7.70-8 சதவீதமாக இருக்கும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.

அமெரிக்க பொருளாதார சீர்குலைவு, ஐரோப்பிய நாடுகளின் கடன் சுமை, அமெரிக்க டாலருக்கெதிரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு சரிவு, பொது பணவீக்கம், அதன் காரணமாக கடந்த 19 மாதங்களில் 3.50 சதவீதம் வரையிலான வட்டி வீத உயர்வு போன்ற காரணங் களால் பொருளாதார வளர்ச்சி 7.50 சதவீத அளவுக்கே இருக்கும் என கிரிசில் அதன் மறு மதிப்பீட்டில் தெரிவித்துள்ளது. இதே போல், ஃபிட்ச் தர நிர்ணய நிறுவனமும், சிட்டி குழுமமும் பொருளாதார வளர்ச்சி குறித்த தங்களது முந்தைய மதிப்பீடுகளை முறையே 7.50 மற்றும் 7.70 சதவீதங்களாக குறைத்துள்ளன.

நடப்பாண்டின் தொடக்கத்தில், பொருளாதார வளர்ச்சி 9 சதவீதமாக இருக்கும் என மதிப்பீடு செய்திருந்த மத்திய அரசு, மேற்கூறிய காரணங்களால் அதன் மதிப்பீட்டை 8.20 சதவீதமாக திருத்தியமைத்தது.

அதேபோல், நடப்பு ஆண்டின் பணவீக்கம் தற்போதைய மதிப்பீடான 8.50 சதவீத்திலிருந்து 9.10 சதவீதமாக உயரும் என்றும், நிதி பற்றாக்குறை மதிப்பிடப்பட்டுள்ள 4.60 சதவீதத் திலிருந்து 5.20 சதவீதமாக அதிகரிக்கும் என்றும் கூறியுள்ள கிரிசில், நடப்பு கணக்கு பற்றாக்குறை மாற்றங்களின்றி 2.60 சதவீதமாகவே இருக்கும் என்றும் தெரிவித்துள்ளது.

Tags:

Leave a Reply