இந்துக்களின் உணர்வை மதிக்கும் விதமாக பக்ரீத் தினத்தன்று பசுக்களை கொல்வதை தவிர்க்கவேண்டும் என இஸ்லாமிய பள்ளியான தரூல்_உலூம் தியோபந்த் இஸ்லாமியர்களை கேட்டுகொண்டுள்ளது.

மேலும் மேற்கத்தியநாடுகளின் பாரம்பரியம் என்பதால் பிறந்த

நாள் கொண்டாட்டங்களில் ஈடுபடகூடாது அதற்கு_இஸ்லாம் அனுமதிகவில்லை என தியோபந்த் கூறியுள்ளது .

Tags:

Leave a Reply