• உயர் மன அழுத்தம்
  • நாம் தினமும் சாப்பிடும் உணவின் தன்மை .
  • எளிதில் உணர்ச்சி வசப்படுதல்.
  • மது மற்றும் புகைப்பிடித்தல் பழக்கம்
  • அளவுக்கு அதிகமான உடல் எடை
  • சர்க்கரை வியாதி .
  • உடற் பயிற்சி செய்யாமல் இருப்பது
  • .சத்தம் அதிகமாக இருக்கும் இடங்களில் நீண்டநாட்கள் குடியிருத்தல்.
  • பாரம்பரிய தன்மை.

 

உயர் இரத்த அழுத்தம் உருவாக காரணம ? 

Leave a Reply