நட்சத்திரப் பொருத்தம்

இராசி பொருத்தம்

 

இராசி பொருத்தம் என்றால் பிறந்த இராசியின் ஒற்றுமையேயாகும். இந்திய ஜோதிடப்படி, ஒரு நபரின் பிறந்த இராசி என்பது அவருடைய பிறந்த நேரத்தில் சந்திரனுடைய நிலையைப் பொருத்தே அமையும். இது ஆண் மற்றும் பெண்ணுடைய இராசியைப் பொருத்து

அந்நபருடைய குணம், கலாச்சாரம் மற்றும் தனி இயல்பு போன்றவைகள் உறுதியாக சார்ந்திருக்கும். மேற்கூரிய இந்த பண்புகளின் ஒற்றுமையே கணவன், மனைவி இருவரின் நீண்ட வாழ்க்கைக்கு உறுதியளிப்பதாகவும், வளமான திருமண வாழ்வு பெறுவதற்கும் முக்கியமானதாகவுள்ளது. இது இராசி பொருத்தத்தின் முக்கியத்துவத்தை வெளிப்படையாக குறிக்கின்றது. மேலும் மற்ற பொருத்தங்களான கன பொருத்தம் போன்றவைகள் இல்லாதிருக்கும் சமயத்தில் இது ஒரு தீர்வாக செயல்படுகின்றது.

எடுத்து காட்டாக

பெண்ணினுடைய இராசி என்பது கடகம்.
ஆணினுடைய இராசி என்பது கும்பம்.
இவர்களுக்கு ராசி பொருத்தம் திருப்திகரமாகயில்லை

இராசி அதிபதி பொருத்தம்

இராசி அதிபதி பொருத்தம் என்றால் இராசி அதிபர்களுக்கிடையே உள்ள பொருத்தமாகும். பெண் மற்றும் பிள்ளையின் பிறந்த ராசியில் உள்ள அதிபனின் ஒற்றுமையே இந்த பொருத்தத்தை குறிக்கின்றது. இராசியதிபதி பொருத்தம் என்பது நீண்ட ஆயுள் மற்றும் தம்பதிக்கு பிறக்கும் குழந்தைகளின் அதிர்ஷ்டம் போன்ற தகுதிகளை குறிக்கின்றது. சில சமயங்களில் இராசியதிபதியின் ஒற்றுமை இல்லாவிடில், ஜாதகத்திலுள்ள சமஸப்தம் ஒற்றுமை மற்றும் மஹேந்திர பொருத்தமும் இந்த குறையை தீர்க்கும்.

பெண்ணின் இராசி அதிபதி சந்திரன்.
ஆணின் இராசி அதிபதி சனி.
இவர்களுக்கு ராசிஅதிபதி பொருத்தம் திருப்திகரமாகும்.

வசியப் பொருத்தம்

பிறந்த இராசிகள் பரஸ்பரம் ஓன்றுக்கொன்று வசியப்படுத்தும் ஒற்றுமையின் திறனே வசியப் பொருத்தமாகும். இந்த பொருத்தம் தம்பதியினரிடையே உள்ள அன்பையும், அரவணைப்பையும் அறிய உதவிபுரிகின்றது. வசியப் பொருத்தம் மிகவும் முக்கியமான ஒன்றாக கருதப்படுகின்றது. இது மற்ற பொருத்தங்களான இராசி பொருத்தம் மற்றும் கன பொருத்தம் இல்லாத நேரத்தில் அந்த இடத்தை பூர்த்தி செய்கின்றது.
பெண்ணின் கடகம் இராசியும், ஆணின் கும்பம் இராசியும் தமக்குள் வசிய இடங்களில் இருக்கவில்லை. இவர்களுக்கு வசியம் பொருத்தம் திருப்திகரமாகயில்லை

மஹேந்திர பொருத்தம்

மஹேந்திர பொருத்தம் என்பது தம்பதியின் பிறந்த நட்சத்திரத்தை பொருத்தேயமையும். இந்த பொருத்தம் ஒரு மனிதன் தன்னுடைய மனைவி மற்றும் பிறக்கும் குழந்தைகளை நேர்மை ஆகவும், பொருளாதார ரீதியாகவும் மற்றும் உடல் ரீதியாகவும் பாதுகாப்பு அளித்து உறுதிபடுத்துவதேயாகும். இராசியதிபதி மற்றும் தின பொருத்தம் இல்லாத இடத்தில் மஹேந்திர பொருத்தம் இருந்தால் இதுவே போதுமானதாக கருதப்படுகின்றது.

கனப் பொருத்தம்

கனப் பொருத்தம் என்பது பிறந்த நட்சத்திரங்களுக்கு இடையே உள்ள ஒற்றுமை யேயாகும். இருபத்தி ஏழ நட்சத்தரங்கள் மூன்று கனங்களாக (பிரிவுகளாக) பிரிக்கப்படுகின்றன. இது தேவ கனம், அசுர கனம் மற்றும் மனுஷ கனமாகும். தம்பதியின்
பிறந்த நட்சத்திரத்தை பொருத்து கன பொருத்தம் அமையும். இது கனங்களுக்கிடையே உள்ள ஒற்றுமையை குறிப்பதாகும். பொதுவாக இந்த பொருத்தம் அவர்களுடைய ஆன்மீக மற்றும் மன ஒற்றுமையை குறிக்கும். கன பொருத்தம் தம்பதியின் வாழ்க்கை நிம்மதியாகவும் மற்றும் செழிப்பாகவும் இருக்க உதவி புரிகின்றது.

யோனிப் பொருத்தம்

யோனிப் பொருத்தம் என்பது பாலுறவிற்கேற்ற அடையாளமாகும். மிருகக் குறியீடுகள் ஒவ்வொரு நட்சத்திரங்களுடன் தொடர்புடையதாகும். பிறப்பு நட்சத்திற்கேற்ற மிருகக் குறியீடுகள் உள்ள தம்பதிகள் ஒவ்வொருவரும் நண்பர்களாயிருந்தால்
அவர்களின் யோனிப் பொருத்தம் திருப்திகரமாகயிருப்பதாகக் கருதப்படுகின்றது. அவ்வாறு இல்லாத நபர்களின் யோனிப் பொருத்தம் திருப்திகரமாக அமைய வாய்ப்பில்லை. யோனிப் பொருத்தம் சிறந்ததாக இருக்கும் தம்பதியரிடத்தில்
பொருளாதார செல்வாக்கு மற்றும் சந்தோஷமான மணவாழ்வு காணப்படும். யோனிப் பொருத்தம் சரியாகயில்லாத தம்பதியரிடம் திருப்தியில்லாமை, குழந்தைகளின் உறவில் பிரச்சனை ஏற்பட வாய்ப்புண்டு. இராசி அதிபதி பொருத்தம், வசியப் பொருத்தம் மற்றும் மகேந்திரப் பொருத்தம் இவற்றில் ஏதாவது இரண்டு பொருத்தங்களிருந்தாலும் பிரச்சனைகள் ஏற்படாது.

தினப் பொருத்தம்

தினப் பொருத்தம் என்பது பிறந்த நட்சத்திரங்களுக்கிடையே உள்ள ஒற்றுமையை காண்பதற்கு மற்றொரு வழியாகும். தின பொருத்தம் தம்பதியினரிடையே மன ஒற்றுமையையும், மகிழ்ச்சிகரமான வாழ்க்கையையும் பெற உதவுகின்றது. இராசி
பொருத்தம் மற்றும் யோனிப் பொருத்தம் இருந்து தினப் பொருத்தம் இல்லாதிருந்தால் அதனை அவ்வளவு முக்கியமான ஒன்றாக கருதமாட்டார்கள். ஆணின் நட்சத்திரம் பெண்ணின் நட்சத்திரத்தி−ருந்து 16 ஆவதாகும். இவர்களுக்கு தினம் பொருத்தம் திருப்திகரமாகயில்லை

ஸ்தீரி தீர்க்க பொருத்தம்

ஸ்தீரி தீர்க்க பொருத்தம் என்பது பெண்ணினுடைய நட்சத்திரத்தில் இருந்து ஆணிணுடைய பிறந்த நட்சத்திரத்தை குறிக்கின்றது. இது அவர்களுடைய நீண்ட மகிழ்ச்சிகரமான திருமண வாழ்வை உறுதிப்படுத்துகின்றது. கனப் பொருத்தம் இல்லாதிருக்கும் நேரத்தில் இது ஒரு தீர்வாக அமைகின்றது.

ரஜ்ஜூ தோஷம்

ரஜ்ஜூ தோஷம் என்பது திருமண பொருத்தத்திற்கு சம்பந்தப்பட்ட தோஷங்களில் மிகவும் முக்கியமானதாக கருதப்படுகின்றது. ரஜ்ஜூ தோஷம் திருமண வாழ்வில் ஏற்படும் பல எதிர்பாராத துன்பங்களுக்கு ஒரு காரணமாக கருதப்படுகின்றது.

வேதை தோஷம்

தம்பதியினரின் பிறந்த நட்சத்திரங்கள் ஓன்றுக்கொன்று வேதத்தில் இருந்தால், திருமணம் சிபாரிசு செய்யப்படமாட்டாது. இந்த தோஷத்தால் தம்பதியினர் மன உளைச்சல் பெற்று அவதியுறுவார்கள். இது பிரிவாலோ, சண்டையினாலோ, அடிக்கடி ஏற்படும் உடல் நலக் குறையினாலோ மற்றும் திருமணத்தின் போது ஏற்படும் மற்ற பிரச்சனைகளினாலோ இவை ஏற்படும். பெண்ணின் நட்சத்திரமான ஆயில்யம் ஆண் நட்சத்திரத்திரமான சதயம் இவற்றிற்கு வேதை தோஷம் இல்லை.

செவ்வாய் தோஷப் பொருத்தம்

திருமண பொருத்தம் பார்ப்பதில் செவ்வாய் முக்கியமான பங்கு வகிக்கின்றது. தென்னிந்தியாவின் சில பகுதிகளில், இதனை சார்ந்த தோஷங்களுக்கும் முக்கியத்துவம் தரப்படும் செவ்வாயின் நிலை லக்னத்தி−ருந்து 7 மற்றும் 8 ஆம் இடத்தில்
இருப்பதால் ஏற்படுகிறது எனினும் செவ்வாய் தோஷத்திற்கு பல விலக்குகள் தரப்பட்டுள்ளன ஆலோசித்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வைக்கே முக்கியத்துவம் தரப்படும் லக்னத்தை சார்ந்த செவ்வாய் தோஷத்திற்கே முக்கியத்துவம் தரப்படுகிறது அனைத்து பாபசாம்யத்தையும் சரிபார்க்க அறிவுறுத்தப்படுகிறது

Tags; நட்சத்திரப் பொருத்தம் , பொருத்தம் பார்க்க, பொருத்தம் பார்த்து , பொருத்தம் என்பது , பொருத்தம் தான்

Leave a Reply