ஃபுகுஷிமாவின்

ஃபுகுஷிமா அணுஉலையை மண்ணில் புதைக்க ஜப்பான் பரிசிலனை
ஃபுகுஷிமா அணுஉலையை மண்ணில் புதைக்க ஜப்பான் பரிசிலனை
அணுக் கதிர்வீச்சு அபாய கட்டத்தில் இருப்பதால், பேரழிவைத் தடுக்கும் பொருட்டு ஃபுகுஷிமாவின் அணுஉலைகளை மண்ணிலும், கான்கிரீட்டிலும் புதைப்பது பற்றி ஜப்பான் பரிசிலித்து வருவதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன,கடந்த 1986ம் ஆண்டு, உக்ரைனில் ......[Read More…]