அக்னி ஏவுகணை 1

அக்னி ஏவுகணை-1 வெற்றிகரமாக சோதிக்கப்பட்டது
அக்னி ஏவுகணை-1 வெற்றிகரமாக சோதிக்கப்பட்டது
அணு ஆயுதங்களை சுமந்துசென்று எதிரிகளின் இலக்கை துல்லியமாக தாக்கக் கூடிய அக்னி ஏவுகணை-1 வெற்றிகரமாக சோதிக்கப்பட்டது .ஒடிசாவின் வீலர் தீவில் இருக்கும் சோதனை மையத்தின் (ஐ.டி.ஆர்.) 4வது ஏவு தளத்திலிருந்து ......[Read More…]