அக்னி-1

அக்னி-1 இரவு நேர சோதனை வெற்றி
அக்னி-1 இரவு நேர சோதனை வெற்றி
அக்னி-1 ஏவுகணையை முதன் முதலாக இரவுநேரத்தில் பரிசோதித்து இந்தியா, வெற்றிபெற்றுள்ளது.அணு ஆயுதங்களை சுமந்துசென்று குறிப்பிட்ட இலக்கை துல்லியமாக தாக்கி அழிக்கும் சக்திகொண்டது இந்த அக்னி-1 ஏவுகணை. ...[Read More…]

April,12,14,